Aktuality

Školní kolo biologické olympiády

Dne 30. 1. 2018 od 9.00 proběhne v uč. 206 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kategorie A, B (oktáva, septima, sexta, kvinta). Olympiáda je složena z testu, poznávačky a laboratorní práce (nutný laboratorní plášť). Předpokládaný konec je v 15.00.
Informace získáte u Mgr. Marcely Pešové, garanta projektu.

Biologická olympiáda

Další informace