Aktuality

Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení (ke stažení ve formátu pdf)

1. Přihlášky je třeba zaslat poštou na adresu školy do 1. března 2018, případně je ve stejném termínu doručit osobně do sekretariátu. Obor vzdělání (kód a název) "79-41-K/81 Gymnázium všeobecné".Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nevyžadujeme. (Přihláška ve formátu pdf ke stažení zde.)

Zákonný zástupce uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami uvede tuto informaci na přihlášce a doloží potvrzením z pedagogicko-psychologické poradny, na jehož základě budou uchazeči upraveny podmínky přijímacích zkoušek. Pokud nebudou tyto náležitosti splněny včas, nebude možné brát na pozdější požadavky tohoto charakteru zřetel.

2. Pozvánku k přijímacím zkouškám obdrží zákonný zástupce doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce, a to do 14 dnů před termínem konání zkoušky. Spolu s pozvánkou obdrží i informace o sdělování rozhodnutí a dotazník o volbě druhého cizího jazyka, který je třeba odevzdat se zápisovým lístkem v případě přijetí. V případě nejasností navštivte kancelář Církevního gymnázia (v pracovní dny od 8.00 do 15.30), zatelefonujte na číslo 377 248 816 nebo si vyžádejte další informace na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Přijímací zkoušky do osmiletého studia proběhnou 13. dubna 2018 a 17. dubna 2018.

4. V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradních termínech, a to 10. a 11. května 2018.

5. V souladu se školským zákonem ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (na webových stránkách školy a na úřední desce ve vestibulu školy, a to pod přiděleným číslem).

6. Rozhodnutí o přijetí se neodesílá, zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel odešle rozhodnutí o nepřijetí.

7. Zápisový lístek spolu s vyplněným dotazníkem o výběru druhého cizího jazykajsou zákonní zástupci povinni odevzdat škole do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Po uplynutí této lhůty mohou být místa obsazena dalšími uchazeči.

8. O případném konání druhého kola přijímacích zkoušek bude vedení informovat prostřednictvím webových stránek školy.

Další informace