Dokumenty

Všechny dokumenty jsou ve formátu pdf.

Ročenky
Ročenka 2008
Ročenka 2009
Ročenka 2010
Ročenka 2012 (20 let školy)

Výroční zprávy
Výroční zpráva za školní rok 2007/08
Výroční zpráva za školní rok 2008/09
Výroční zpráva za školní rok 2009/10
Výroční zpráva za školní rok 2010/11
Výroční zpráva za školní rok 2011/12
Výroční zpráva za školní rok 2012/13
Výroční zpráva za školní rok 2013/14
Výroční zpráva za školní rok 2014/15
Výroční zpráva za školní rok 2015/16
Výroční zpráva za školní rok 2016/17
 

Zprávy o školních akcích
Zpráva o letním táboře SUMMERCAMP Církevního gymnázia Plzeň v roce 2016
Zpráva o letním táboře SUMMERCAMP Církevního gymnázia Plzeň v roce 2017
Zpráva o Letním fyzikálním táboře 2017
Zpráva o Sportovním dnu Církevního gymnázia
Zpráva o meditačních dnech prim a kvart

Základní dokumenty
Školní řád denního studia
Pravidla hodnocení (příloha školního řádu denního studia)
Školní řád dálkového studia
Kalendář akcí na školní rok 2017/18
Přehled pololetních zkoušek
Program primární prevence

Ke stažení
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
Žádost o krátkodobé uvolnění z vyučování (1 den)
Žádost o dlouhodobé uvolnění z vyučování (2-3 dny)
Žádost o dlouhodobé uvolnění z vyučování (4 a více dnů)
Darovací smlouva - formulář
Klíč pro komunikaci s osobou s autismem
 

Přijímací řízení
Přihláška k dennímu studiu
Přihláška k dálkovému studiu

Státní maturita
Seznam titulů z české a světové literatury k ústní části maturitní zkoušky 
Pracovní list

Další informace