Název: Sportovní kurz
Termín: 2. - 6. 9. 2019
Místo: Tábor Kořen
Cena: 2 100 Kč
Hlavní program: volejbal, softball, frisbee, střelba ze vzduchovky, pěší a cykloturistika, psychomotorické hry, orientační běh, predator race
Doplňkový program: stolní tenís, plavání, badminton, speedminton, nordic walking, pétanque, kroket, projekce sportovních filmů

Název: Kurz českého jazyka
Termín: 3. - 6. 9. 2019, 8:00 - 14:00 hod.
Místo: škola, Praha
Cena: 300 Kč
Hlavní program:

Exkurze do Památníku národního písemnictví v Praze + Petřín, Máchova socha (náhradní program: Slavín, Vyšehrad)
Opakování pravopisu - shoda S-P, bě, pě, vě, mě x bje, vje, mně, s-, z-, vz-, příslovečné spřežky
Syntax - interpunkce ve větě jednoduché souvětí
Velká písmena
Přejatá slova - skloňování + pravopis
Rozvoj čtenářské gramotnosti

   

* Odesláním přihlášky stvrzuji, že jsem si řádně přečetl/a informace o kurzu a zavazuji se uhradit cenu kurzu.

 

Vyplňte prosím přihlášku
Podrobné informace ke kurzu, včetně podkladů k platbě, budou zaslány na Vámi zadaný e-mail.
Jméno, příjmení a e-mail nebudou předány žádné další osobě mimo CG.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA